Meillä ei ole sitoutumis­pakkoa!

Palvelu- ja peruutusehdot

Voit peruuttaa kotisiivouksen, muuttosiivouksen tai ikkunanpesun vielä 3 arkipäivää ennen sovittua siivousajankohtaa - ilman kuluja. Myöhemmin tulleista peruutuksista joudumme veloittamaan täyden hinnan. Säännöllisen siivouksen sopimuksen irtisanomisaika 30 päivää. Tutustu muihin palveluehtoihin alla ja ota yhteyttä lomakkeella.

Asiakkaan velvollisuudet Sovimme asiakkaan kanssa siivoustöiden aikataulutuksesta ja työtehtävistä. Jos olemme sopineet, että siivous tehdään asiakkaan välineillä, asiakas huolehtii, että tehtäviin tarvittavat siivousvälineet ja -aineet ovat kodissa saatavilla ja asianmukaisessa kunnossa. Siivottavassa kodissa on toimittava sähköt, vesi ja valaistus. Jos asunnon siisteystaso on erittäin alhainen, tulee asiakkaan varautua mahdollisiin lisäkustannuksiin. Näistä Lempi Kodinhoito ilmoittaa asiakkaalle paikalle mentäessä.
Avaimet ja hälytysjärjestelmät Asiakas vastaa, että siivooja pääsee sisään. Jos asiakas toimittaa Lempi Kodinhoidolle avaimet, täytetään niistä kirjallinen luovutustodistus kahtena kappaleena. Jos asiakkaalla on hälytysjärjestelmä, on hän velvollinen ilmoittamaan sen koodin ja ohjeet siitä, miten hälyttimen saa pois päältä työn tekemisen ajaksi. Jos koodia ohjeita ei ilmoiteta, Lempi Kodinhoito ei ole velvollinen korvaamaan mahdollisesta aiheettomasta hälytyksestä aiheutuneita kustannuksia. 
Työaika ja laskutus

Kerromme asiakkaillemme työaika-arvion tilauksen yhteydessä. Siivooja ei voi ylittää sovittua aika-arviota ilman, että Lempi Kodinhoidon asiakaspalvelu ja asiakas sopivat asiasta erikseen. Siivooja jättää asiakkaalle lomakkeen, josta asiakas näkee toteutuneen siivousajan, jonka perusteella laskutus tehdään. Jos siivousaika jää aika-arviosta, veloitamme aina vain siivoukseen kuluneen ajan mukaisesti.

Minimityöaika Minimityöaikamme on säännöllisessä kotisiivouksessa ja ikkunanpesussa kaksi (2) tuntia. Kertasiivouksissa ja muuttosiivouksissa minimityöaika on kolme (3) tuntia. 
Vahingonkorvaukset ja vastuuvakuutus.

Siivouskäyntejä koskeva vastuuvakuutuksemme kattaa mahdolliset vahingot 1 000 000 euroon asti. Vahingonkorvausvelvollisuus, vastuun laajuus ja rajoitukset määräytyvät vakuutusehtojen mukaisesti. Korvausvaatimus on  esitettävä kahden (2) viikon ja korvattava summa kuitteineen kolmen (3) kuukauden kuluttua vahingon sattumisesta. Lempi Kodinhoidon vastuu rajoittuu työnjohdon alaisuudessa olevan henkilön aiheuttamiin välittömiin vahinkoihin. 

Siivouskäynnin peruuttaminen tai pidempi tauko siivoukseen Asiakas voi peruuttaa siivouskerran tai muuttaa sen ajankohtaa kolme (3) arkipäivää ennen sovittua käyntiä. Muussa tapauksessa Lempi Kodinhoidolla on oikeus veloittaa vuorosta aika-arvion mukainen hinta. Kaikki muutokset tai peruutukset tulee tehdä Lempi Kodinhoidon asiakaspalveluun esim verkkolomakkeella. Peruutuksia ei voit tehdä suoraan siivoojalle.
Sopimuksen irtisanomisaika ja hinnanmuutokset Säännöllisen kotisiivouksen sopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi sekä asiakkaan että Lempi Kodinhoidon puolelta. Irtisanomisajalla tehdyistä kotisiivouksen peruutuksista Lempi Kodinhoidolla on oikeus veloittaa siivouksen aika-arvion mukainen hinta. Lempi Kodinhoidolla on oikeus muuttaa siivouspalveluiden hinnoittelua ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjallisesti yhtä kuukautta ennen korotuksen voimaanastumista.
Arkipyhät

Siivojamme viettävät arkipyhinä lomaa. Arkipyhille osuvat säännöllisen kotisiivouksen vuorot peruutetaan tai siirretään korvaavaan ajankohtaan. Muutoksesta sovitaan asiakkaan kanssa erikseen.

 

Luottotiedot

Varaamme oikeuden asiakkaan luottotietojen tarkistamiseen siivouspalvelun tilaamisen yhteydessä. Kysymme henkilötunnusta puhelimessa luottotietojen tarkastamista varten. Jos luottotiedoissa on puutteita, lasku tulee maksaa ennen palvelun toimittamista.

Vaitiolovelvollisuus

Asetamme toiminnallemme ja henkilökunnallemme tiukat luotettavuus- ja laatuvaatimukset. Kaikkia työntekijöitämme sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Palvelusopimus

Asiakas hyväksyy palveluehdot hyväksymällä tarjouksen. 

Tyytyväisyystakuu 100% Jos siivouksen laatu ei ole sovitun mukaista, lupamme suorittaa puutteelliseksi jääneet työt uudelleen. Olettehan puutteiden korjaamisesta aina yhteydessä suoraan asiakaspalveluumme kahden (2) arkipäivän kuluessa siivouskerrasta. 
ASIAKASPALVELU

Miten voimme auttaa?

Jos haluat kysyä palvelusehdoista, peruuttaa vuoron tai sinulla on muuta asiaa, jätä yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella.