Tietosuoja­seloste - Lempi Kodinhoito Oy

Rekisterin pitäjä

Lempi Kodinhoito Oy (jäljempänä Lempi Kodinhoito). 

Y-tunnus 3141130-4

Itälahdenkatu  22 A 00210 Helsinki

puh. 010 2488 800
info@lempi.fi 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tanja Wilander, tanja.wilander@lempi.fi

Rekisterin nimi

Lempi kodinhoito Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilö on muodostanut asiakassuhteen Lempi Kodinhoitoon joko tilaamalla yrityksen palveluita, rekisteröitymällä asiakkaaksi tai antamalla markkinointiluvan esim osallistumalla kilpailuun tai tilaamalla uutiskirjeen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan valtuuttama toimeksianto tai suostumus sekä tietyissä tapauksissa viranomaisen määräämän lainsäädäntöön perustuvan velvollisuuden täyttäminen. Henkilötietoja kerätään, jotta asiakkaalle voidaan tuottaa palveluita.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset:

 • Asiakkaan tunnistamien sekä käyttöoikeuksien hallinta
 • Tilatun palvelun toimittaminen asiakkaalle
 • Asiakassuhteen ylläpitäminen, analysointi sekä asiakassuhdeviestintä
 • Palveluiden kehittäminen, raportointi (mm tilaushistoria) sekä personointi
 • Väärinkäytösten estäminen; ja
 • Markkinointi (asiakkaan erillisen suostumuksen mukaisesti)

Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Osoitetiedot, sekä niiden koordinaatit
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Asiakasnumero
 • IP-osoite
 • Asiakkaan sosiaaliturvatunnus 
 • Asiakkaan tunnistamiseen liittyvät tiedot (esim salasana, selaimen tunniste ym)

Tilaustiedot:

 • Tilatut palvelut ja lisäpalvelut
 • Tilauksen ajankohta ja kesto
 • Tilauksen toistuvuus ja siihen liittyvät tiedot
 • Palvelun suoritusosoite
 • Asiakkaan mahdollisesti antamat tilauksen lisätiedot
 • Asiakkaan mahdollisesti antamat tiedot lemmikeistä
 • Hinnoittelutiedot (esim kokonaissumma, käytetyt alennuskoodit ym)
 • Maksutapatiedot
 • Tilauksen vastaanottanut palveluntuottaja
 • Palveluntuottajan jättämät, tilauksen suorittamiseen liittyvät kommentit
 • Asiakkaan antamat arviot suoritetusta palvelusta

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asikkaalta itseltään rekisteröitymisen, tilauksen tekemisen sekä asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä. Asiakkaasta kerääntyy myös tietoja palveluiden käytön yhteydessä. Tällaisia tietoja ovat muunmuassa tilaukseen johtaneet sivusiirtymät.

Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan käsitellä Lempi Kodinhoidon ulkopuolisilla tahoilla esimerkiksi sähköpostien lähettämiseen, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksen. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä sellaisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntöä EU:n komissio ei ole katsonut riittäväksi.

Evästeet

Lempi Kodinhoito käyttää sivustollaan evästeitä (cookies) tilauspalvelun toteuttamiseksi. Evästeiden pääasiallinen käyttötarkoitus on pitää käyttäjä tunnistettuna sivulatauksien välillä. Evästeitä käytetään myös palvelun laadun ja toiminnallisuuksien kehittämiseen sekä analytiikkadatan keräämiseen.

Kehitämme myös aktiivisesti palveluamme. Jotkin kehittämisen prosessit vaativat evästeiden tallentamisen selaimeen, jotta voimme arvioida sivustollemme tehtyjen muutosten vaikutusta asiakkaisiimme. Käyttäjä voi estää kokonaan tai osittain (esimerkiksi kolmannen osapuolen evästeet) evästeiden tallentamisen koneelleen selaimen tietosuoja-asetuksista. Toimiakseen oikein, palvelu kuitenkin edellyttää ainakin käytettävän palvelun evästeiden hyväksymisen.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu tarkoituksenmukaisin teknisin- ja hallinnollisin keinoin. Henkilötietoja käsittelevät vain Lempi Kodinhoidon erikseen määrittämät henkilöt tai Lempi Kodinhoidon työntekijät omassa työssään. Järjestelmään pääsy on rajattu ja rekisteri suojattu palomuurein sekä pääsyn hallinnalla.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain nojalla oikeus tarkistaa maksuttomasti kerran vuodessa mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisteriin. Vapaamuotoinen pyyntö tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna yllämainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä tulee mainita tarvittavat tunnistetiedot, jotta tietojen hakeminen järjestelmästä on mahdollista. Tällaisia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, viimeinen siivousajankohta ja siivouskohteen osoite. Tarvitsemme myös tiedon siitä sallitko tietojen toimittamisen sähköpostilla. Lempi Kodinhoito lähettää tiedot vain asiakastietoihin tallennettuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus tiedon korjaamiseen tai poistamiseen

Mahdollisissa tietojen poisto, korjaus ja muutospyynnöissä, rekisteröidyn tulee tunnistautua Lempi toimipisteessä, jotta pyyntö voidaan toteuttaa. Tunnistautuminen voidaan varmentaa kuvallisella henkilöllisyystodistuksella, esim. ajokortilla.  Vierailu tulee sopia erikseen etukäteen yllä mainitun rekisterinpitäjän kanssa. 

Suostumukset ja kiellot

Asiakas voi kieltää tietojensa käyttämisen suoramarkkinointiin oman profiilinsa asetuksista. Mikäli asiakas kieltää tietojen käyttämisen suoramarkkinointiin lähetetään hänelle vain asiakassuhdeviestintää,